Các Khóa đào tạo về Đấu thầu như sau

   - Luật Đấu thầu năm 2005 của Quốc hội, Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ, Quyết định số 678/2008/QĐ-BKH ngày 02/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và văn bản liên quan.

TDS MEDIA  hợp tác cùng DVL được sự cho phép của Vụ Quản lý Đấu thầu (Nay là Cục Quản lý Đấu thầu) Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công nhận cơ sở đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu.  

   Với mục tiêu chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa cho những cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động đấu thầu theo tinh thần của Luật Đấu thầu và các quy định có lien quan, đông thời giúp các cơ quan đơn vị nâng cao năng lực quản lý hoạt động đấu thầu đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu TDS MEDIA trong thời gian qua đã liên tục tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ cho hàng nghìn học viên là các cán bộ làm công tác đấu thầu trong các đơn vị trên phạm vi cả nước. Qua đó TDS MEDIA đã trở thành một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu có uy tín, đã được nhiều cơ quan đơn vị lựa chọn làm đối tác thương xuyên và tin cậy. Với hệ thống chuyên gia được đào tạo bài bản kết hợp với kinh nghiệp thực tiễn đông thời đã và đang công tác trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đấu thầu chúng tôi luôn là địa chỉ tin cậy đề cơ quan đơn vị lựa chọn.

Một số chương trình đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu mà TDS MEDIA thường tổ cơ bản và chuyên sâu:


1.

Chương trình cơ bản  (06 buổi)

2.

Chương trình kỹ năng về nghiệp vụ đấu thầu trong xây dựng (06 buôi)

3.

Kỹ năng xây dựng hồ sơ mời thầu xây lắp (04 buổi)

4.

Kỹ năng xây dựng hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa;

5.

Chương trình chuyên sâu cho ngành giáo dục

6.

Kỹ năng chuyên sâu cho ngành y tế

 

 

Dự án website

JA Content Slide Error: There is not any content in this category