Dịch vụ lập chiến lược và quản trị chiến lược trong kinh doanh

Như vậy, nhiệm vụ quản trị chiến lược bao gồm ba phần chính: thiết lập mục tiêu - tức xác định tổ chức muốn đi đâu, về đâu; xây dựng kế hoạch - tức xác định tổ chức sẽ đi đến đó bằng con đường nào; bố trí, phân bổ nguồn lực - tức tổ chức dùng phương tiện, công cụ gì để đến đó. 

Dịch vụ lập chiến lược:

1. Chiến lược tăng trưởng kinh doanh cho doanh nghiệp.

2. Kim toán hin trng tiếp th trong lộ trình.

3. Chiến lược tiếp th đồng b cho tổng thể;

4. Chiến lược tung sn phm mi ra thị trường;

5. Chiến lược thâm nhp th trường mi  cho doanh nghiệp

My services:

1.     Growth Strategy.

2.     Marketing Audit.

3.     Integrated Marketing Strategy.

4.     New product launch.

5.     New market entry.

 

Dự án website

JA Content Slide Error: There is not any content in this category

 Liên hệ Thành long:

TDS Media
“Thời Đại Số Rộng mở
( MỘT THƯƠNG HIỆU CỦA THÀNH LONG C&A )

Công ty  Mỹ Thuật & Thiết kế Thành Long C&A

 Website: www.thoidaiso.net
Mail: media@thoidaiso.Net
Phone: 0168.769.6666

 Slogan: “Thời Đại Số Rộng Mở”

Thương hiệu - Nhận diện- Chiến lược - Sự kiện - Thiết kế mỹ thuật - thiết kế logo

Người tiếp nhận thông tin yêu cầu: Mr Vu
Mobile : 0168.631.9999 – Fax  - 0968.530.716

Tư vấn Chiến lược .Thương hiệu. Truyền thông.Thiết kế Website