Lớp đào tạo Đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu

                         Kính gửi:  BAN LÃNH ĐẠO, CƠ QUAN DOANH NGHIỆP

 

Theo Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng thay thế Nghị định 58/2008/NĐ- CP  có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2009 thì chủ đầu tư được phân cấp phê duyệt HSMT, HSYC và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, cụ thể chủ đầu tư phải tự thẩm định và phê duyệt các nội dung trên. Đây được xem như là một trong những nội dung thay đổi cơ bản so với các quy định trước kia. Vì vậy việc chủ đầu tư cần có đội ngũ chuyên gia có nghiệp vụ nắm vững các quy định là hết sức quan trọng và cấp bách. TDS Media tự hào là đơn vị đã được các cơ quan ban ngành trong cả nước tin cậy trong việc đào tạo nghiệp vụ đấu thầu, đến thời điểm này chúng tôi đã đào tạo và cấp chứng chỉ cho hàng ngàn học viên trong cả nước. Mục tiêu của chúng tôi trở thành địa chỉ đào tạo chuyên gia đấu thầu chuyên nghiệp đối với mọi cấp độ từ cơ bản đến chuyên sâu;

TDS Media trân trọng thông báo chiêu sinh các khóa đào tạo chuyên gia đấu thầu theo lịch sau:

TT

Chương trình đào tạo

Thời gian

Kinh phí

1

Nghiệp vụ về đấu thầu  (Level 1 áp dụng đối với các học viên học cơ bản lần đầu tiên )

Từ ngày:

16 - 18/04/2010

800.000đ/

học viên

2

Nghiệp vụ đấu thầu (Level 2 áp dụng đối với học viên có kinh nghiệm đã học cơ bản )

Từ  ngày

17 - 18 /4/2010

800.000

3

Nghiệp vụ thẩm định đấu thầu

Từ 22 – 24/4/2010

800.000

4

Hội thảo về xử lý tình huống trong đấu thầu

Ngày 25/4/2010

500.000

 

* Đối tượng tham dự: Tất cả các cán bộ thuộc các cơ quan là Sở, Ban Ngành, cán bộ nhà nước, đơn vị xự nghiệp, người tự do...

* Chương trình khoá học (gửi kèm cùng công văn)

      * Địa điểm học: Tại Hội trường TDS Media
                                  Tầng 6, số 59,  Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

      * Giảng viên:  Là các chuyên gia cao cấp đã và đang công tác tại Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Xây dựng và các chuyên gia có uy tin khác.

* Chứng chỉ: Kết thúc khóa học học viên sẽ được cấp chứng chỉ nghiệp vụ tương ứng với chương trình đào tạo

*  Thủ tục nhập học: Nộp 2 ảnh 3 x 4 và kinh phí tại địa điểm học vào lúc 7h30 ngày khai giảng, hoặc chuyển khoản học phí vào số tài  khoản: Liên hệ để biết chi tiết

(Sẵn sàng đến tận nơi làm thủ tục nhập học cho Quý Đơn vị, cá nhân có nhu cầu)

                TDS Media sẽ thông báo chương trình tập huấn cụ thể đến từng học viên trong giấy báo nhập học sau khi nhận được phiếu đăng ký tham dự.

                Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân có nhu cầu gọi điện trực tiếp, fax hoặc gửi email danh sách học viên trước thời gian khai giảng đến địa chỉ bên dưới. 

 

Nơi nhận:

        - Như trên;

        - Lưu VĐT.

                                        GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 

 

 

 

                                            Vũ Ngọc Dũng

 

Dự án website

JA Content Slide Error: There is not any content in this category