• Dự án tiêu biểu
Thiết kế Logo: Nhận diện thương hiệu văn phòng - Wednesday, 03 December 2014 01:00
Thiết kế nhận diện : Nhận diện truyền thông - Wednesday, 03 December 2014 00:58
Thiết kế nhận diện : Nhận diện trên biển hiệu - Wednesday, 03 December 2014 00:55
Thiết kế nhận diện : Ý nghĩa thiết kế bộ nhận diện thương hiệu - Wednesday, 03 December 2014 00:37
Thiết kế nhận diện : Ý Nghĩa Thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu - Tuesday, 02 December 2014 13:42
Thiết kế nhận diện : Ý Nghĩa Thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu - Tuesday, 02 December 2014 00:41
Thiết kế nhận diện : Nhận diện thương hiệu ngoài trời - Monday, 01 December 2014 16:32
Thiết kế nhận diện : Nhận diện thương hiệu là gì - Monday, 01 December 2014 13:49
Thiết kế nhận diện : QUẢNG CÁO PHONG CÁCH MỚI - Saturday, 22 November 2014 11:29
Giải pháp thương hiệu: 49 ngày lên rừng nhịn ăn, Đặng Lê Nguyên Vũ tìm gì? - Saturday, 22 March 2014 21:26
Orange Violet Blue

             Ban  hang truc tuyen                                Ban  hang truc tuyen                                 Ban  hang truc tuyen                                     Ban  hang truc tuyen

Thiết kế website - giải pháp phần mềm công nghệ nhà trường, Bộ ngành giáo dục

Mục đích

Nhằm đắp ứng nhu cầu quản lý đào tạo và điều hành các hoạt động của các trường đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ, phù hợp quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhà trường phổ biến hóa giáo dục, ngân hàng đề  thi, thi thử online…tại hệ thống website của mình. Tham khảo dạng website:

www.violet.vn

Hay ngân hàng đề thi tại:

http://dethi.violet.vn

Quản lý tuyển sinh

-          Hỗ trợ quản lý thông tin tuyển sinh đầu vào.

-          Dễ dàng giao tiếp và chuyển đổi dữ liệu với chương trình tuyển sinh do Bộ giáo dục và  Đào tạo cung cấp.

-          Tự động phân loại kết quả thi đầu vào.

-          Lập báo cáo theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Quản lý tuyển sinh đầu vào

Quản lý tuyển sinh bổ sung

Quản lý tuyển sinh tại chức của đại học;

Quản lý tuyển sinh từ xa

Đào tạo và thi thử trực tuyến.

Quản lý và lập kế hoạch đào tạo

-           

-          Quản lý thông tin sinh viên từ giai đoạn trúng tuyển, nhập học và trong suốt quá trình học tập tại trường.

-          Quản lý thông tin cựu sinh viên, giữ mối quan hệ tốt giữa nhà trường và sinh viên sau khi tốt nghiệp.

-          Cập nhật bổ sung thông tin sinh viên từ dữ liệu tuyển sinh chuyển vào.

-          Hỗ trợ phân lớp học, đánh mã học viên tự động. Hỗ trợ in thẻ sinh viên với mã vạch.

-          Hỗ trợ liên kết, chia sẻ thông tin đến các hệ thống thông tin khác. Quản lý các đối tượng ưu tiên, diện chính sách, đối tượng trợ cấp xã hội.

-          Quản lý các thông tin khen thưởng, kỷ luật của học viên.

-          Theo dõi và xử lý quy chế học vụ.

-          Chức năng tìm kiếm trên tất cả các thông tin liên quan đến sinh viên (Full-Text Search)

 Quản lý sinh viên theo khóa

Quản lý sinh viên theo lớp

Quản lý sinh viên theo đầu vào

Quản lý sinh viên theo đầu ra;

Quản lý và lập kế hoạch đào tạo

-          Tối ưu quy trình cho loại hình đào tạo tín chỉ theo quy chế đào tạo đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành.

-          Hỗ trợ mô hình đào tạo theo tín chỉ, niên chế và các hình thức đào tạo Chính quy, Tại chức, Mở rộng, Từ xa…

-          Quản lý thông tin các môn học cụ thể cho từng Hệ, Ngành, Khoa và theo giai đoạn cơ sở hoặc chuyên ngành.

-          Hỗ trợ xác định các học phần tiên quyết, tự chọn có định hướng.

-          Hỗ trợ xây dựng chương trình khung cho các ngành, nghề và lập kế hoạch đào tạo riêng cho từng khóa học.

-          Chức năng hỗ trợ tách–ghép lớp học phần.

 

-          Quản lý toàn bộ chương trình đào tạo;

-          Quản lý toàn bộ kế hoạch đào tạo;

-          Quản lý toàn bộ nội dung và giáo viên theo chương trình đào tạo cụ thể;

-          Sắp xếp lịch đào tạo khoa học.

Quản lý thông tin đánh giá kết quả học tập:

 

-          Quản lý kết quả học tập của học viên trong từng học kỳ.

-          Hỗ trợ mô hình phân quyền quản lý thông tin theo nhiều cấp.

-          Tự động tính và quản lý điểm tổng kết môn học, điểm trung bình cộng học kỳ, cả năm học.

-          Hỗ trợ xếp loại và đánh giá học viên viên cuối kỳ, cuối năm, đánh giá và xét duyệt tốt nghiệp.

-          Hỗ trợ in và cấp phát bằng, chứng chỉ tốt nghiệp.

-          Quản lý tra cứu thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp theo từng seri.

-          Trao đổi dữ liệu giữa phòng đào tạo và các bộ môn.

-           

Quản lý thông tin đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

 

§  Quản lý tài chính (học bổng, học phí, phụ phí)

 

§  Quản lý và theo dõi các khoản phí phải nộp của học viên. Hỗ trợ tính khoản miễn giảm,   hoàn trả phí cho các đối tượng chính sách, trợ cấp.

§  Quản lý xét duyệt học bổng cho sinh viên.

§  Quản lý các khoản thu chi khác liên quan đến sinh viên.

§  Tự động tính phí phải nộp cho học viên,hỗ trợ in phiếu thu.

§  Chức năng thiết lập các báo cáo thống kê và hỗ trợ nhiều cửa thu phí đồng thời

-           

-          Quản lý tài chính (học bổng, học phí, phụ phí) cho toàn các khóa học.

-          Quản lý tài chính cho mỗi khóa học.

Quản lý thông tin giáo viên

 

§  Quản lý các thông tin lý lịch giáo viên, hợp đồng, trình độ chuyên môn, vị trí, chức vụ công tác, hệ số lương và các phụ cấp, quan hệ gia đình, quá trình lương, quá trình công tác nước ngoài, quá trình đào tạo....

§  Quản lý thanh toán thù lao giảng dạy.

§  Hỗ trợ xác định hệ số học hàm, học vị, hệ số cơ sở, buổi học, hệ số độc hại đối với giáo viên.

 

-          Quản lý thông tin toàn bộ  giáo viên

-          Quản lý thông tin từng giáo viên.

Quản lý Ký túc xá

 

-          Quản lý các thông tin hạ tầng cơ sở của ký túc xá.

-          Hỗ trợ quản lý đăng ký (vào, ra) và theo dõi tình trạng sử dụng ký túc xá đến từng phòng, giường.

-          Tra cứu, thống kê tình hình sử dụng ký túc xá.

-           

Quản lý toàn bộ sinh viên ra vào trong danh sách ký túc xá

Quản lý lịch học và cơ sở vật chất giảng dạy

-          Quản lý các thông tin về sức chứa, tình trạng hoạt động của các giảng đường.

-          Cung cấp công cụ hỗ trợ xây dựng thời khóa biểu, lập lịch giảng dạy cho các lớp học cụ thể.

-          Phân công giáo viên giảng dạy có lưu ý đến nguyện vọng của giáo viên về thời gian giảng dạy, địa điểm.

-          Khai thác dữ liệu (giáo viên đang bận, rỗi, phòng học đang bận, đang rỗi, lớp nào đang học, đang nghỉ).

 

Quản lý lịch học

 Quản lý  cơ sở vật chất giảng dạy

Giao tiếp trực tuyến dành cho sinh viên (Portal)

 

-          Thông tin lịch học, địa điểm học.

-          Đăng ký học phần trực tuyến.

-          Xem thông tin học phí, tình trạng đóng phí và thời hạn đóng phí.

-          Xem kết quả đào tạo, điểm trung bình và những đánh giá rèn luyện.

-          Sinh viên giao lưu trực tuyến với nhau;

-          Sinh viên giao lưu trực tuyến với nhà trường.

1.     Giúp nhanh chóng thiết lập mô hình quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại các trường đại học, cao đẳng và phù hợp với quy chế mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

2.     Nhanh chóng cập nhật thông tin và dễ dàng kết nối với sinh viên bằng nhiều tính năng tương tác trực tuyến.

3.     Giúp giảm chi phí điều hành và đào tạo nhờ hệ thống thông tin thông suốt.

4.     Kiến thức mở đáp ứng nhu cầu riêng biệt của từng trường. Cho phép lựa chọn các chức năng cần thiết và tinh chỉnh phù hợp.

5.     Thiết kế mềm dẻo, dễ gia tăng ứng dụng

6.     Tính bảo mật cao

7.     Tương tác giữa giáo viên và học viên tốt hơn;

8.     Áp dụng được mô hình đào tạo online trong tương lai.

Sản phẩm giải pháp của TDS Tech. Rất mong được ứng dụng cho các Bộ nghành và cơ quan nhà nước, trường học.